τι είναι η πηλοίκο

Είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που εργάζεται για να προάγει και να εξελίξει το βιώσιμο σχεδιασμό που βασίζεται στη χρήση φυσικών και ανακυκλώσιμων υλικών.

τα μέλη της είναι

 • αρχιτέκτονες
 • πολιτικοί μηχανικοί
 • τεχνικοί δόμησης
 • καλλιτέχνες

δραστηριότητες

 • εργαστήρια
 • διαλέξεις
 • συνέδρια
 • ημερίδες/διημερίδες
 • εκθέσεις
 • καταγραφές
 • αρχειοθετήσεις
 • εκδόσεις
 • καλλιτεχνικές εκδηλώσεις
 • επιστημονική έρευνα
 • εκπαιδευτικά προγράμματα
 • εκπαιδευτικά ταξίδια
 • παραγωγές οπτικού και ακουστικού υλικού
 • οργάνωση θεματικών ομάδων εργασίας
 • παροχή τεχνικών συμβουλών
 • σχεδίαση και κατασκευή
 • συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

με ποιούς συνεργαζόμαστε

 • ΑΚ0 (Roma)
 • Voltes, cooperativa d’ arquitectura (Barcelona)
 • Terra Migaki Design (Milano)
 • CEDTerra (Casalincontrada/Chieti)
 • Sabinarti associazione culturale (Sabina/Italy)
 • IDMA instituto del medio ambiente (Santiago/Cile)
 • Εργαστήριο Τεχνικών Υλικών Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχ/κών Ε.Μ.Π. (Αthens)
 • Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχ/κών Π.Κ. (Chania)
 • Κ.Α.Μ. (Chania)
 • Rahovitza slow tech campus (Bulgaria)
 • TERRApia (Banat/Romania)
 • earth & crafts (Serbia)
 • red iberoamericana Proterra (net)
 • Associazione Internazionale Citta’ della Terra Cruda (net)
 • euZen Architecture (Thessaloniki)
 • BAG beyond architecture group (Roma)
 • tierractual (Cile/Portugal)

που έχουμε ταξιδέψει

 • Cagliari/Italy, 1st Mediterra, 2009
 • Casalincontrada/Italy, Festa della terra, 2012
 • Sabina/Italy, Tre Comuni tre Cammini, 2012
 • Grenoble/France, CRAterre laboratory, 2013
 • Casalincontrada/Italy, Festa della terra, 2013
 • Sabina/Italy, “learning from inhabitants”, 2014
 • Cuenca/Equador, 15th SIACOT, 2015
 • Santiago/Cile, IDMA Instituto, 2015
 • Lyon/France, terra, 2016
 • Banat/Romania, Regio Earth, 2018
 • Casalincontrada/Italy, Festa della terra, 2018
 • Titel/Serbia, Balkan Earth Conference, 2019
 • Mošorin/Serbia, Regio Earth, 2019
 • Casalincontrada/Italy, Festa della terra, 2022
Ιωνίας 6, Χανιά
pilikoteam@gmail.com
cross-circletext-align-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram