Εργασίες / Δημοσιεύσεις

Μπορείτε να αναρτήσετε την εργασία ή τη δημοσίευση σας, σχετική με τα φυσικά υλικά και την οικολογική δόμηση, στην ιστοσελίδα μας, επικοινωνώντας στο: pilikoteam@gmail.com

 • Meimaroglou, N., Mouzakis, C. The role of intrinsic soil properties in the compressive strength and volume change behavior of unstabilized earth mortars. Mater Struct 57, 50 (2024),  https://doi.org/10.1617/s11527-024-02314-0 
 • Παπανδρέου Ιωάννα, ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΩΜΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ, Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Δ.Π.Μ.Σ «Προστασία Μνημείων» , 2022, Μεταπτυχιακή διατριβή Download
 • Πίρουλα-Γοδόϋ Ερρίκος-Στέφανος, Μπουλουγούρης Κωνσταντίνος, Rammed Earth: η τεχνική του συμπιεσμένου χώματος σε ξυλοτύπους και εφαρμογές στη σύγχρονη αρχιτεκτονική: ζητήματα βιωσιμότητας και σεισμικής συμπεριφοράς με έμφαση στον ελλαδικό χώρο, Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, 2022, Ερευνητική εργασία-διάλεξη Download
 • A Balasas and E Meresi 2020, Environmental response of mudbrick settlements: the case of Korestia villages in Western Macedonia, IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 410 012053, https://doi.org/10.1088/1755-1315/410/1/012053
 • Nafsika Exintaveloni, Athanassios Balasas, Fani Vavili, MUD BRICK ARCHITECTURE AND THE CASE OF KORESTIA VILLAGES IN GREECE Download
 • Δήμητρα Καδά, Κτήρια από πηλό στην Κρήτη: Διδάγματα κτηριακών κατασκευών μέσα από την καταγραφή και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς / ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΚ, 2021 / Ερευνητική εργασία.
  https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.88794
 • Φράγκου Χάρις, Χατζηιωάννου Ελένη / ΓΗΙΝΗ ΔΟΜΗΣΗ Αρχιτεκτονική του αύριο με υλικά του χθές / Α.Π.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2020 / ερευνητική εργασία.
  Download
 • Βασίλης Μιχάλαινας, Πέτρος Πετράκης / Δόμηση με χώμα: ανάλυση των τεχνικών adobe & rammed earth, ωμοπλινθοδομή & πατητή γη /Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2020 / ερευνητική εργασία - διάλεξη.
  https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/50647
 • Apostolos Mousourakis, Maria Arakadaki, Sofoklis Kotsopoulos, Iordanis Sinamidis, Tina Mikrou, Evangelia Frangedaki, and Nikos D. Lagaros / Earthen Architecture in Greece: Traditional Techniques and Revaluation / Heritage MDPI 2020 / δημοσίευση.
  https://www.mdpi.com/2571-9408/3/4/68/pdf
 • Μαριέφη Περάκη / Μία συλλογιστική στο ζην: προσεγγίζοντας τη λογική της ήπιας διαβίωσης μέσα από δίπολα, παραδείγματα και σκέψεις / Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2019 / ερευνητική εργασία - διάλεξη.
  https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/49397
 • JAVIER ALEJANDRO ORDENES ESTRADA / Difusión y aplicación de métodos constructivos ecoeficentes / IDMA 2018 / διπλωματική εργασία
  Download
 • Απόστολος Μουσουράκης, Γιώργος Ανδρεσάκης, "πηλΟίκο" αμκε / EMERGENCY earth MODULE AFTER A NATURAL DISASTER / Safe Chania 2015 / paper
  Download
 • Evangelia Kalogiannaki / Earth and Straw Constructions in Crete Future potentials / Graduate School of the Environment, Centre for Alternative Technology, Machynlleth, School of Computing and Technology University of East London, Docklands Campus, 2015 / Msc AEES “Advanced Energy and Environmental Studies”
  Download
 • Theodoros Markopoulos, Paola RotondoA, Apostolos Pantinakis, Panagiotis Pantzekos, Apostolos Mousourakis, Georgia Chrysafaki / MEASUREMENT OF MECHANICAL STRENGTH, THERMAL CONDUCTIVITY AND MOISTURE OF EARTH SAMPLES FROM CRETE, GREECE, CONTAINING CLAY AND STRAW FOR ARCHITECTURAL APPLICATIONS / MEDITERRA 2009 / paper
  Download
 • Georgia Poursoulis / CULTURE SISMIQUE LOCALE EN CRÈTE (GRÈCE) À L’ÂGE DU BRONZE / MEDITERRA 2009 / paper
  Download
 • Prof. Dr. Th. Markopoulos, P. Rotondo, G. Chrysafaki and A. Mousourakis / EVALUATION OF MUDSTONE FORMATIONS FROM CRETE AND THEIR SUITABILITY FOR RAMMED EARTH AND ADOBE PRODUCTION / ALBENA BULGARIA 2008 / paper
  Download
 • Αινείας Οικονόμου / Συγκριτική διερεύνηση της αρχιτεκτονικής συγκρότησης και της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των παραδοσιακών κατοικιών του 19ου αιώνα στην Φλώρινα / Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2007 / διδακτορική διατριβή
  https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/19960
 • Ελευθερία Τσακανίκα / Ο δομικός ρόλος του ξύλου στην τοιχοποιία των ανακτορικού τύπου κτιρίων της Μινωϊκής Κρήτης / Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2006 / διδακτορική διατριβή
  https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/16329
 • Γεωργία Μπέη / Τοιχοποιία από πηλό: πειραματική διερεύνηση μηχανικών και φυσικών χαρακτηριστικών δομικών μονάδων και τοίχων από Συμπιεσμένες Ωμολπίνθους. Α.Π.Θ. 2004 / διδακτορική διατριβή
  https://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/14649#page/38/mode/2up
Ιωνίας 6, Χανιά
pilikoteam@gmail.com
cross-circletext-align-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram