Ελαιώνας, Δήμος Δελφών, Φωκίδα, Στερεά Ελλάδα
φωτ.αρχείο : Μουσουράκης Απόστολος
Χρισσό, Δήμος Δελφών, Φωκίδα, Στερεά Ελλάδα
φωτ.αρχείο : Μουσουράκης Απόστολος
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Άμφισσα Ταμπάκικα, Δήμος Άμφισσας, Φωκίδα, Στερεά Ελλάδα
φωτ.αρχείο : Μουσουράκης Απόστολος
Άμφισσα, Δήμος Άμφισσας, Φωκίδα, Στερεά Ελλάδα
φωτ.αρχείο : Μουσουράκης Απόστολος