Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Νότιο Αιγαίο, Νομός Κυκλάδων, Δήμος Θήρας, Καρτεράδος φωτ.αρχείο : Ξένια Παπατριανταφύλλου, 2011