Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός Χαλκιδικής, Δήμος Αριστοτέλη, Ιερισσός
φωτ.αρχείο : Κώστας Καταβούτας
Παλαιός Παντελεήμονας, Δήμος Δίου-Ολύμπου, Πιερίας
φωτ.αρχείο : Μαρία Βάσκου