Άγιος Γερμανός, Δήμος Πρεσπών, Φλώρινα, Δυτική Μακεδονία
φωτ.αρχείο : Χρυσαφάκη Ζέτα
Κρανιώνας, Καστοριά, Δυτική Μακεδονία
φωτ.αρχείο : Χρυσαφάκη Ζέτα
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Αντάρτικο, Δήμος Πρεσπών, Φλώρινα, Δυτική Μακεδονία
φωτ.αρχείο : Χρυσαφάκη Ζέτα
Πεντάλοφος, Δήμος Βοΐου, Κοζάνη, Δυτική Μακεδονία
φωτ.αρχείο : Μαρία Βάσκου
Λουκόμι, Δήμος Βοϊου, Κοζάνη, Δυτική Μακεδονία
φωτ.αρχείο : Μαρία Βάσκου