Άγιον Όρος, Μακεδονία
φωτ.αρχείο : Μουσουράκης Απόστολος
Χερσόνησος του Άθω